Tuyển dụng

- Tàu dwt 1v2 nhập cuối tháng 2.2023 tại Việt Nam cần:

Cần gấp ứng viên nhập tàu tháng 8 và tháng 9 cho 2 tàu full Việt Nam 

NST Marines cần  FT lương 1800$ nhập 23/07 ở HP ( hợp đồng 6 tháng - khối Châu Âu - trên tàu có Ce, 3E , elect , 4E VN ) 

 ỨNG TUYỂN NGAY CÁC TÀU RO-RO KHỐI CHÂU ÂU T5+6  VỚI MỨC LƯƠNG SIÊU HẤP DẪN

* Tàu dwt 1v4 nhập tháng 10 cần  CO lương 4300-4500 2AB-2OLR lương 1350 BSN lương 1700 4E lương 2600

Trang