NST MARINES TUYỂN DỤNG

* Tàu dwt 1v4 nhập tháng 10 cần 
CO lương 4300-4500
2AB-2OLR lương 1350
BSN lương 1700
4E lương 2600

* Tàu 1v2 full vn nhập tháng 10 cần 
CAPT lương 6000
BSN lương 1650
AB lương 1300
3E lương 2700
4E lươnv 2500 

* Tàu dwt 9000 nhập tháng 10 cần 
CO lương 4400
2E lương 4400

* Tàu Hạng 2 cần 
CE lương 90 triệu

* Tàu 2v8 nhập cuối tháng 10- đầu tháng 11 cần 
3E lương 2800
4E lương 2500
2O lương 2800

* Tàu 1v7 nhập cuối tháng 10- đầu tháng 11 cần 
2E lương 4300 
FT lương 1700
CE lương 5500

Liên hệ tư vấn
NST MARINES: 0225.3555.218
Công ty cổ phần vận tải biển Phía Bắc - NST Marines 
Add: Số 05, Đường Manhattan 05, Vinhomes Imperia,
( Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Tiếng Việt
Tin nóng: 
Tin hot