Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN NHẬN TÀU THÁNG 9 : * KHỐI TÀU CONT NỘI ĐỊA : - ELE: 14 TR - AB, OLR : LƯƠNG LIÊN HỆ * KHỐI TÀU HÀNG TUYẾN KHAI THÁC ĐNA : - BSN : 18 TR

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN CHO KHỐI TRUNG QUỐC TÀU 4V8, ĐÓNG NĂM 2014 - CO, 2E : 65 TR  - AB, OLR: 16 TR

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN CHO KHỐI TÀU CHÂU ÂU 3V - 8V TRONG THÁNG 9 : - CE : 5,500 ÷ 6000 $ - C/O & 2/E: 4,000$ ÷ 4,500$ - 2/O & 3/E: 2000$ ÷ 2600$ 

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN : * KHỐI CONT NỘI ĐỊA : - ELE: 14 TR - AB, OLR : LƯƠNG LIÊN HỆ * KHỐI TÀU HÀNG TUYẾN KHAI THÁC ĐNA : - ELE: 17.5TR

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN CHO KHỐI TÀU CHÂU ÂU 3V - 8V TRONG THÁNG 9 : - CE : 5,500 ÷ 6000 $ - C/O & 2/E: 4,000$ ÷ 4,500$ - 2/O & 3/E: 2000$ ÷ 2600$ 

Trang