Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN KHỐI TÀU HÀNG CHỦ TÀU VIỆT NAM, TUYẾN KHAI THÁC ĐNA: - 2E: 31,5 TR - BSN : 18 TR - ELE: 17.5TR - 4E : 16 TR

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN TÀU TANKER- KOREA( Mix Korea+ Myanma)  - 2O: 50tr - 3O: 41tr - 2 OLR : 19.5tr - 2 OS , MM: 14.5tr

TUYỂN THUYÊN VIÊN KHỐI TAIWAN TRỌNG TẢI 8000T - 56000T, FULL THUYỀN BỘ NHẬP TÀU THÁNG 8: AB, OLR: 720 - 900 $ OS : 520 - 780 $

TUYỂN THUYỀN VIÊN KHỐI TÀU GỖ TRUNG QUỐC, FULL THUYỀN BỘ VIỆT NHẬN TÀU T8:   - CAPT, CO, 2O, 3O : LƯƠNG LIÊN HỆ - CE, 2E, 3E, 4E : LƯƠNG LIÊN HỆ

TUYỂN DỤNG THUYÊN VIÊN CHO KHỐI TÀU TAIWAN TRỌNG TẢI TRÊN 5V, FULL THUYỀN BỘ NHẬP TÀU THÁNG 8

Trang