Tuyển dụng

* Tàu 17 vạn nhập cuối tháng 1 tại Suez cần  2O-3E lương 3000 

Lên 1 vài job tháng 9 tháng 10 cho anh chị em tham khảo ạ Tàu 5v nhập tháng 10 cần  3E lương 3000$ 4E lương 2700$ 

2 Tàu gần full dwt 1v nhập cuối tháng 11 và đầu tháng 12 cần  CO-2E lương 4400-4500 2O-3E lương 2800-2900 3O-4E lương 2600-2700 4AB-4OLR lương 1350-1400

Tàu dwt 1v full vn nhập 25/12 còn thiếu rank  AB-Olr lương 1400  FT lương 1700  Tàu 6v3 nhập 10/12 cần  4E lương 2600

CẦN GẤP!!! - Tàu 1v3 nhập cuối Tháng 8-đầu tháng 9 ( gần full) : 3O : 2600-2700$  Bsn-Ftr : 1600-1700$  Ab-Olr: 1350-1400$ 2E: 4500-4600$ * Yêu cầu :

Trang