Tuyển dụng

Tus này dành cho các chức danh siêu HOT  * Cần 4 anh CO nhập tàu 1v2 - 1v4 - 1v5 và tàu 5k4 lương 4300-4600$ 

NST Marines tuyển dụng  

Nhắc các bạn trẻ chuẩn bị phỏng vấn để đi thuyền phó 3/2 trên tàu ngoại thì hãy nhớ nằm lòng các thuật ngữ và công việc sau đây bằng tiếng Anh. Cố gắng đọc hiểu và diễn đạt lại bằng tiếng Anh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG nhập tàu cuối tháng 11 TÀU CONT TRỌNG TẢI 22,000DWT - CO: 87,5TR (Y/C: tiếng anh giao tiếp, Kinh nghiệm tàu cont +hồ sơ gốc)

Kế Hoạch Tuyển Dụng Khối Tàu Đánh thuê (nhập trong tháng 11/2018) + CARPENTER: 20tr (Tàu 61,000 DWT) + AB: 17TR (30,000- 76,000 DWT) + OLR: 16TR (28,000 DWT)

Trang