Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN NHẬP TÀU THÁNG T8 CHO KHỐI TÀU CONT NỘI ĐỊA : - 3E : LƯƠNG 16 TR - 4E : LƯƠNG 13 TR - ELE : LƯƠNG 14,5 TR

TUYỂN DỤNG KHỐI TÀU GỖ CÂY, FULL THUYỀN BỘ VIỆT:  Tháng T7- T8  - CAPT  - CO, 2E - BSN, ELE, FT ( Không Phỏng vấn) - AB, OLR, OS, WP ( Không Phỏng vấn)

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN NHẬP TÀU THÁNG T6 CHO KHỐI TÀU CONT NỘI ĐỊA :

TUYỂN DỤNG GẤP Thuyền viên cho tàu hàng chạy 6500 T nội địa Bắc- Nam Nhập tàu đầu tháng 8/2017 OLR : LƯƠNG 9TR WP ( MỚI) : LƯƠNG 8TR 

TUYỂN DỤNG  Thuyền viên cho tàu Container tuyến Nội địa - Nhập tháng 8/2017 - 2/O - 3/O - 4/E - BSN : 02 người - DECK.FIT : Thủy thủ biết hàn cắt

Trang