NST MARINES TUYỂN DỤNG

- Tàu dwt 1v2 nhập cuối tháng 2.2023 tại Việt Nam cần:

CO lương 4400 ( có kinh nghiệm tweendeck là 1 lợi thế )  
4E lương 2700
FT lương 1700
2AB lương 1350
2Olr lương 1350 

- Tàu dwt 8v2 nhập cuối tháng 2 cần 
2O-3E lương 3000
3O-4E lương 2550

- Tàu dwt 5v7 nhập giữa tháng 2 tại Sing cần 
4E lương 2600-2700 

- Tàu dwt 3v5 nhập 15/02 cần 
2E lương 4300
3E-2O lương 3000
4E-3O lương 2550

- Tàu dwt 1v2 nhập 15/02 tại Nhật cần 
2O lương 2900 

Undefined
Tin nóng: 
Tin hot