NST MARINES TUYỂN DỤNG

NST Marines cần 

FT lương 1800$ nhập 23/07 ở HP
( hợp đồng 6 tháng - khối Châu Âu - trên tàu có Ce, 3E , elect , 4E VN ) 

Tàu cargo 1v2 nhập cuối tháng 7 tại Việt Nam cần 
3O - 2600$ 
3E - 2800$ 
BSN-FT - 1700$ 
Olr - 1300$ 

Tàu 1v4 nhập tháng 8 cần 
3O - 2600$
OSD - 550$
BSN - 1650$
Olr - 1350$ 

Tàu 1v full Vn nhập gấp cần
CO lương 4300$

Liên hệ NST MARINES: 0225.3555.618
 

Tiếng Việt
Tin nóng: 
Tin hot