Tin tức

Sáng ngày 21/11/2022, Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên tuyền các Thông tri,  Nghị quyết, quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế tại khu vực phía nam.

Việc giảm phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa sẽ được HĐND TP Hải Phòng xem xét tại Kỳ họp thứ 9, khóa XVI.

Nếu như năm 2021, Gemadept, Viettel Post và PV Trans lần lượt dẫn đầu các nhóm ngành logistics thì năm nay đã "đổi ngôi" cho các đối thủ từng đứng sau mình là In Do Trans, Tổng công ty hàng hải Việ

Cục hàng hải Việt Nam: Chiến lược phát triển logistics đến năm

Trang