Tin tức

An 80ft longship, thought to be 700 years old, was unveiled amidst construction work in Tallinn.

Các nữ thuyền viên đầu tiên của Việt Nam đã nhận được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sau khi quy định sử dụng lao động được sửa đổi.

A ship always has hazards around her while she sails across the sea. Most of these dangers belong to the troubling waters and the weather conditions outside.

Theo Báo Giao Thông, Tháng đầu tiên năm 2022, cảng biển Việt Nam

Ngày 1-4, tại TP Hải Phòng, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón tàu One Continuity.

Trang