Tin tức

KHAI GIẢNG LỚP HÀN CẮT CƠ BẢN K9 CHO THUYỀN VIÊN DỰ TRỮ

Ngày 22/05/2017 công ty cổ phần hàng hải Liên Minh kết hợp với trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ - Hải Phòng khai giảng lớp đào tạo kỹ năng hàn cắt khóa 09 cho sỹ quan thuyền viên đang dự trữ của công ty.

Trang