Tầm quan trọng của việc tập huấn chữa cháy trên tàu

Thực tập chữa cháy là một trong những cuộc diễn tập có tầm quan trọng lớn trên tàu. Nó giúp các thuyền viên hiểu những kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ và cũng giúp thực hiện những việc sau:

Tình huống thực tập chữa cháy trên tàu

 

 

 • Chuẩn bị cho thuyền viên đối phó với tình huống khẩn cấp có thể xảy ra do hỏa hoạn trên tàu.
 • Giúp làm quen với nhiệm vụ mà họ phải thực hiện trong trường hợp khẩn cấp thực sự.

 • Cách sử dụng các thiết bị chữa cháy như SCBA, các loại bình chữa cháy, hệ thống CO2 cố định, hệ thống khí trơ, bộ áo chống cháy, áo phao, hệ thống phun nước chữa cháy, v.v.
 • Giúp thuyền viên hiểu quy trình vận hành một hệ thống chữa cháy cụ thể và các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện trước khi vận hành thiết bị. Những bước bắt buộc nhất định cần phải thực hiện trước khi khởi động hệ thống chữa cháy CO2 cho buồng máy.
 • Làm quen với vị trí của các lối thoát hiểm khẩn cấp sẽ được sử dụng trong trường hợp không thể tiếp cận một khu vực cụ thể.
 • Làm quen với các quy định về an toàn và cháy nổ của công ty, các điểm quan trọng về an toàn và sự sống sót trên biển, các thiết bị cứu hỏa và các biện pháp phòng ngừa trên tàu.

 

Những điểm quan trọng liên quan đến thực tập chữa cháy trên tàu.

 • Việc thực tập diễn ra đều đặn theo quy định của công ty và luật.
 • Cuộc diễn tập chữa cháy phải được tiến hành trong vòng 24 giờ kể từ khi rời cảng nếu trên 25% số thuyền viên chưa tham gia cuộc diễn tập trong tháng trước.
 • Danh sách tập trung phải được hiển thị trên toàn tàu ở những vị trí mà danh sách có thể dễ dàng đến.
 • Danh sách cũng nên được dán tại buồng lái, phòng máy và khu vực cabin thuyền viên.
 • Sơ đồ chữa cháy rõ ràng nên được đặt các khu vực quan trọng trên toàn tàu.

 • Mỗi thuyền viên được phân công rõ ràng và tuân theo nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp.
 • Địa điểm diễn tập cũng nên được thay đổi để tạo điều kiện cho thuyền viên thực hành trong các điều kiện khác nhau và huấn luyện họ đối phó với các loại hỏa hoạn khác nhau như cháy khoang máy, cháy khu vực tiện nghi, kho dự trữ, cháy hầm hàng, v.v.
 • Vị trí của trạm tập trung phải sao cho có thể dễ dàng tiếp cận từ nơi ở và nơi làm việc... Nó cũng phải có đủ đèn được cung cấp từ nguồn khẩn cấp.
 • Sổ tay huấn luyện, bao gồm các hướng dẫn và thông tin liên quan đến các thiết bị cứu sinh và các phương pháp tồn tại trên biển, nên được cung cấp trong mỗi phòng ăn và phòng giải trí trên tàu.
 • Mọi thuyền viên mới phải được huấn luyện trên tàu, trong đó giải thích cách sử dụng các thiết bị cứu sinh cá nhân và xuồng cứu sinh, bè cứu sinh, không muộn hơn hai tuần sau khi lên tàu.
Undefined