Thời hạn trang bị hải đồ điện tử trên tàu biển

Sự phát triển khoa học công nghệ, mà đặc biệt là công nghệ áp dụng cho nghành hàng hải đã thể hiện tính ưu việt, góp phần nâng cao an toàn trong vận hành, khai thác tầu hiệu quả và bảo vệ môi trường, đã biến đổi nghành công nghiệp vận tải sang trang mới, đó là hàng hải điện tử (e-navigation). Tổ chức hàng hải quốc tế IMO đặc biệt quan tâm, cùng với các Quốc gia thành viên đã mở nhiều chuyên đề nghiên cứu, thành lập nhiều nhóm nghiên cứu, xem xét nhiều đề xuất của quốc gia thành viên. Cho tới kỳ họp lần thứ 86 của Ủy ban An toàn hàng hải MSC năm 2009 đã thông qua yêu cầu bắt buộc phải trang bị Hệ thống hiển thị hải đồ điện tử ECDIS trên tầu biển chạy tuyến quốc tế, sửa đổi điều 19.2 chương V của SOLAS yêu cầu trang bị ECDIS theo một lộ trình cụ thể bắt buộc.

Lộ trình theo bảng dưới đây:

Tiếng Việt
Tin nóng: 
Tin hot