Nhập tàu

NHẬP TÀU

Thuyền viên: Thuyền trưởng Phạm Văn Tiến - Khối Trung Quốc

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và an toàn trong hành trình sắp tới!

-----------------------------------------------------
READY-EMBARKATION CREW ON BOARD THE SHIP

CREW :CAPT PHAM VAN TIEN - CHINA FLEET

WISH YOU ALL THE BEST, HEALTHY AND SAFE IN UPCOMING VOYAGES

Undefined