Nhập tàu

NHẬP TÀU

Thuyền viên: Phó 3 Phạm Văn Giang, Thợ điện Lê Văn Tiến - Khối Trung Quốc

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và an toàn trong hành trình sắp tới!

-----------------------------------------------------
READY-EMBARKATION CREW ON BOARD THE SHIP

CREW : 3O PHAM VAN GIANG, ELE LE VAN TIEN - CHINA FLEET

WISH YOU ALL THE BEST, HEALTHY AND SAFE IN UPCOMING VOYAGES

Undefined