Địa chỉ văn phòng

Hình ảnh

Shipping

NHẬP TÀU

Thuyền viên: Phó 3 Lưu Phú Trí - Khối Trung Quốc

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và an toàn trong hành trình sắp tới!

-----------------------------------------------------
READY-EMBARKATION CREW ON BOARD THE SHIP

CREW :  3O LUU PHU TRI - CHINA FLEET    

WISH YOU ALL THE BEST, HEALTHY AND SAFE IN UPCOMING VOYAGES

English