Địa chỉ văn phòng

Hình ảnh

Shipping

NHẬP TÀU

Thuyền viên: Thợ máy Đào Văn Hưng - Khối Đài Loan

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và an toàn trong hành trình sắp tới!

-----------------------------------------------------
READY-EMBARKATION CREW ON BOARD THE SHIP

CREW : OLR DAO VAN HUNG - TAIWAN FLEET

WISH YOU ALL THE BEST, HEALTHY AND SAFE IN UPCOMING VOYAGES

English