Địa chỉ văn phòng

Hình ảnh

NST MARINES TUYỂN DỤNG

Cần gấp ứng viên nhập tàu tháng 8 và tháng 9 cho 2 tàu full Việt Nam 

CAPT 6300-6500
CE 5300-5500
CO-2E 4300-4500
2O-3E 2700-2900
3O-4E. 2500-2600
FT - BSN 1600-1700
Elect. 2700-2900
AB- Olr 1250-1350
OSD. 400-600
COOk. 1400-1500

+ Nhanh nhẹn trung thực 
+ Hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ pv 
+ Tiếng anh đủ dùng trong cv 

+ Đội tàu ô tô khối Châu Âu vẫn cần 2 rank 
3O lương 3200 
2O lương 3800
Nhập tàu tháng 8 và tháng 9 

Liên hệ công ty NST MARINES: 0225.3555.618 

Vietnamese