Địa chỉ văn phòng

Hình ảnh

Nhập Tàu

NHẬP TÀU

Thuyền viên: OLR Lê Quang Duy và OLR Bùi Tú Anh

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và an toàn trong hành trình sắp tới!

-----------------------------------------------------
READY-EMBARKATION CREW ON BOARD THE SHIP

CREW : OLR LE QUANG DUY & OLR BUI TU ANH - MV ZIRCON

WISH YOU ALL THE BEST, HEALTHY AND SAFE IN UPCOMING VOYAGES

 

English