Địa chỉ văn phòng

Hình ảnh

Nhập Tàu

NHẬP TÀU

Thuyền viên: FT Đàm Văn Cảnh và OLR Nguyễn Sĩ Sơn

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và an toàn trong hành trình sắp tới!

-----------------------------------------------------
READY-EMBARKATION CREW ON BOARD THE SHIP

CREW : FT DAM VAN CANH & OLR NGUYEN SI SON - CHINA FLEET

WISH YOU ALL THE BEST, HEALTHY AND SAFE IN UPCOMING VOYAGES

 

 

English