Địa chỉ văn phòng

Hình ảnh

Nhập Tàu

NHẬP TÀU

Thuyền viên: OS Nguyễn Văn Diễn

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và an toàn trong hành trình sắp tới!

-----------------------------------------------------
READY-EMBARKATION CREW ON BOARD THE SHIP

CREW : OS NGUYEN VAN DIEN - CHINA FLEET   

WISH YOU ALL THE BEST, HEALTHY AND SAFE IN UPCOMING VOYAGES

English